VASTUULLINEN TOIMINTATAPA

Olemme sitoutuneet toimimaan kestävällä tavalla huomioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat – sekä paikallisesti että globaalisti.

Pyrimme aktiivisesti vähentämään toiminnastamme syntyviä ympäristöhaittoja, energiatehokkuus huomioiden. 

ARVOMME

OIKEUDENMUKAISUUS

Toimimme kaikissa tilanteissa yleisten eettisten vaatimusten ja arvojen mukaisesti ja olemme sitoutuneet saavuttamaan liiketoiminnalliset päämäärät sekä yhtiömme että asiakkaidemme mainetta ja omaisuutta vaalien.

YRITTÄJYYS

Kannustamme jatkuvasti henkilöstöämme etsimään parhaita toimintatapoja ja -periaatteita sekä esittämään uusia ideoita. Rohkeus toimia näkyy avoimena vuorovaikutuksena myös suhteessamme asiakkaisiin ja yhteystyökumppaneihin.

LAADUKKUUS

Olemme sitoutuneet toimittamaan aina parasta mahdollista laatua, alkaen organisaation sisäisestä toiminnasta aina asiakkaalle päätyviin palveluihin ja tuotteisiin saakka.

VASTUULLISUUS

Tasa-arvo sekä kaikkien yhdenvertainen kohtelu on meille ehdoton lähtökohta. Pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, vähentämään ympäristöhaittoja ja toimimaan energiatehokkaasti myös tulevat sukupolvet huomioiden.